De adaptieve organisatie

In opdracht van het directieteam van de provincie Drenthe hebben wij, vanuit het willen zijn van een adaptieve organisatie, een visie ontwikkeld op de staf en ondersteunende functies, waarbij wij expliciet de rol van de digitalisering een prominente plek hebben gegeven. Dit vanuit het centrale vraagstuk: als je werkt vanuit de maatschappelijke opgave, hoe kunnen de ondersteunende functies hierbij maximaal faciliteren?