Programmamanagement Energie

In de periode oktober 2018 tot en met mei 2019, midden in de onderhandelingen en werkzaamheden om te komen tot het Klimaatakkoord, verantwoordelijk voor het managen van het team inclusief de HRM-taken, het bemensen van de Klimaattafels (zowel bestuurlijk als ambtelijk), het adviseren van de commissies, het informeren en adviseren van het SBO en het Bestuur van de VNG en de afstemming zowel intern als interbestuurlijk met IPO, UVW, EZK en NZK. Resultaten in deze periode zijn het Ontwerpklimaatakkoord op 21 december 2018 welke is aangeboden aan de Minister van EZK, de ledenbrief inclusief de randvoorwaarden van de BALV, eerste onderhandelingsresultaten als de toezegging van middelen en het uitvoeren van artikel 2 onderzoeken voor alle gemeenten.