Organisatie inrichting

Bij organisatie-inrichting gaat het om vragen over de meest passende structuur bij de opgaven. Wij hebben opdrachten uitgevoerd voor gemeenten en provincies zoals de inrichting van een afdeling Financiën en Control (centraal of decentraal?), de inrichting van een afdeling Belastingen, de gezamenlijke inkoop en de bemensing daarvan, vraagstukken rond zelf doen of uitbesteden (wat is efficiënt, maar ook wat is effectief?), voor een provincie de vraag hoe om te gaan met de achterblijvende organisatie nadat de omgevingsdienst operationeel is, de inrichting van tweedelijnstoezicht, de inrichting van burgerzaken / KCC en de bemensing daarbij.
Daarnaast hebben wij ervaring met het schrijven van businessplannen / businesscases voor nieuwe organisatieonderdelen ten behoeve van bestuurlijke besluitvorming. Bij organisatieontwikkeling gaat het om verandering of vernieuwing van bestaande organisaties. We werken daarbij zowel aan de harde als aan de zachte kant van organisaties. Voorbeelden zijn de omvorming van een gemeentelijke organisatie naar een concernmodel en het vernieuwen van cultuur, houding en gedrag in een gemeentelijke organisatie.
besluitvorming.