NHI, interim directeur bedrijfsvoering

Voor het Herseninstituut hebben wij gedurende 9 maanden een interim directeur bedrijfsvoering geleverd. Zijn belangrijkste aandachtsveld was de complexe huisvestingsproblematiek die vaak onderwerp van gesprek is voor wetenschappelijke instellingen met complex onderzoek.