Kwaliteit en doelmatigheid bedrijfsvoering van de KNAW (-instituten)

In opdracht van het bestuur van de KNAW hebben wij met een multidisciplinair team de kwaliteit en doelmatigheid van de bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Samen met alle onderzoeksinstituten hebben wij een bedrijfsvoering ontwikkeld die in staat is om toekomstige ontwikkelingen slagvaardig en flexibel te accomoderen. Voor meer informatie ageurtsen@nextthinking.nl