Oprichting Kenniscentrum Dienstverlening

Voor KING, VNG en BZK is in 2013 samen gewerkt aan de oprichting van het Kenniscentrum Dienstverlening. Een plek waar verbindingen tot stand komen en waar van en met elkaar geleerd kan worden. Dit door zowel het digitaal ondersteunen middels een platform én het organiseren van praktijkdagen voor gemeenten. Het Kenniscentrum richt zich op de directe dienstverlening en is van en voor gemeenten. Door het verbinden van initiatieven en het toegankelijk maken van praktijkvoorbeelden op één plek, ontstaat een verbinding. Op basis van aangereikte voorbeelden, vragen en het digitale zoekgedrag worden actuele thema’s en voorbeelden actief gezocht en beschikbaar gemaakt én wordt inrichting gegeven aan de praktijkdagen. Het is een initiatief met als doelstelling dat in 2015 het zelfvoorzienend is.