De oprichting van het Waddenfonds

Per 1 janauri1 2012 is formeel het Waddenfonds als één taak overgedragen van het rijk naar de drie gezamenlijke provincies. Van medio 2011 tot eind 2012 is de kwartiermakersrol ingevuld vanaf de advisering over mogelijke rechtsvormen, manieren van werken (programmatisch), bemensing, aansturing, het benoemen van het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de werving van de directeur. Eind 2012 zijn de eerste beschikkingen door het bestuur gehonoreerd op basis van de vastgestelde inhoudelijke vereisten en subsidieverordening. Totaal is er 650 miljoen euro beschikbaar aan subsidies voor de thema’s Natuur & Water, Werelderfgoed, toerisme en recreatie, landschap en cultuurhistorie, Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens en Landbouw en Visserij.