Gemeente Wageningen, workshop indicatoren

De gemeente Wageningen wil de effecten van haar beleid inzichtelijk maken met indicatoren die iets zeggen over de effectiviteit van beleid. Wij hebben de gemeente in een workshop begeleid bij het maken van ‘slimme’ keuzes. Niet focussen op allerlei generieke informatiebronnen, maar voor een aantal specifieke onderwerpen bepalen welke effecten men verwacht en welk beleid men kan gaan inzetten. Dit leidt tot een vernieuwde opzet van de begroting.