GEMEENTE SCHIEDAM, data ondersteund beleid

De gemeente Schiedam wilde voor een van haar speerpunten, te weten ‘Wonen’ precies weten welke instrumenten zij kan inzetten, en welk effect dit heeft op de WOZ waarde van de gemeente. Wij hebben op basis van recent wetenschappelijk onderzoek aangaande de effecten van gemeentelijk beleid een dashboard voor het dossier ‘Wonen’ gemaakt waarmee de gemeente precies kan bekijken wat voor effect haar beleid zal hebben.