Fusie nVWA

Per 1 janauri1 2012 zijn de PD, AID en VWA gefuseerd tot de nVWA (circa 2300 fte). Vanaf oktober 2010 tot en met juni 2011 is de kwartiermakersrol ingevuld voor de organisatie-inrichting. Hierbij is gewerkt aan de inrichting van de directies en divisies, het management en aantal hiƫrarchische lagen, de span of control en de vertaling van de opgaven naar formatie en inrichting.

Parallel hieraan zijn de bezuinigingen vanuit het Rijk doorgevoerd en heeft er een herijking plaatsgevonden van het UPKB.