FNV een nieuwe governance

Het bestuur van de FNV heeft ons gevraagd te helpen bij het ontwerpen en implementeren van een nieuwe meer slagvaardige governance. Na de pensioencrisis in 2012 heeft de FNV een governance ontworpen waarbij de leden via een Ledenparlement meer invloed op de besluitvorming zouden krijgen. Alle voormalige bonden zijn bijna allemaal opgegaan in een nieuwe vereniging de FNV. Uiteindelijk heeft die structuur ervoor gezorgd dat de slagvaardigheid heeft ingeboet. Vandaar dat wij een governance hebben ontworpen om de slagkracht te vergroten, zonder daarbij de inbreng van de leden te verminderen. Wij hebben ook ondersteund bij de invoering van het model.