Professionalisering stichting

Bij een gemeente is binnen een gesubsidieerde stichting een vertrouwensbreuk ontstaan tussen personeel en bestuur. Er is een situatie ontstaan waarbij het wantrouwen tussen bestuur, personeel en gemeente op een dieptepunt is gekomen en een dossier tussen een medewerkster en bestuur heeft geleid tot een juridische procedure. De gemeente heeft ingegrepen en het bestuur uit haar functie ontheven. Vanuit de rol van bestuursvoorzitter is vervolgens het proces ingegaan om weer tot een gezonde instelling te komen. De rechtszaak is geschikt, het personeel is ondergebracht bij een professionele organisatie waardoor de veiligheid weer geborgd is en er is een splitsing gemaakt tussen de professionele organisatie en een nieuw vrijwillig bestuur waar met behulp van subsidie ruimte kan worden gemaakt voor educatie, duurzaamheid en scholing van met name kinderen.