Doelmatig en doeltreffend

Een 100.000+ gemeente ondersteunen we sinds 2009 met onder andere doorlichtingen naar de formatie en doelmatigheid van de sector WIZ en de GBO (gemeentebrrede ondersteuning) en mogelijkheden tot bezuinigingen. In een intensieve samenwerking met de gemeente Delft hebben we de mogelijkheden onderzocht van de GBO om bezuinigingen te realiseren in relatie tot de ontwikkeling naar regiegemeente en de ingezette verzelfstandigingen en samenwerkingsverbenaden. We hebben een onderzoek uitgevoerd naar de efficiency van het KCC en in 2014 om de ingezette acties sinds 2010 te monitoren. Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe bezuinigingen en mee te denken met de organisatieontwikkelingen.