Digitalisering Dienstverlening gemeenten

Voor het kenniscentrum Dienstverlening van KING hebben wij onderzocht welke factoren van doorslaggevend belang zijn voor de digitalisering van dienstverlening aan burgers en ondernemers. Uit het onderzoek is een top 10 van tips naar voren gekomen die gemeenten in hun digitaliseringsambities moeten overwegen.