Ondersteuning RH Marine en Radio Holland bij een reorganisatie

Wij hebben beide organisaties ondersteund bij het ontvlechten en stroomlijnen van de verschillende werkprocessen. Voor meer informatie mail naar ageurtsen@nextthinking.nl