Kwaliteit in bedrijf – Dec ’14

Heeft iemand de overhead nog nodig? In 2011 is de iPad geïntroduceerd in Nederland. In 2013 is de eerste Steve Jobs school in Nederland gestart, waar gebruik wordt gemaakt van iPads. Ruim twee jaar na de introductie van de iPad is de tablet al onderdeel geworden van ons onderwijs. De tablet in het onderwijs levert een enorme verandering op. Lesmateriaal moet worden aangepast. Kinderen leren anders en de docenten moeten anders worden ondersteund. Ouders zijn ongerust, maar kinderen zijn tevreden want nu sluit de school weer aan bij hun belevingswereld.

Bestel deze uitgave van ‘Kwaliteit in bedrijf’ online

Meer weten? Neem contact op met Arno Geurtsen.