Heeft iemand de overhead gezien?

Overhead is een fenomeen waarvan veel mensen slechts één ding weten: daar is te veel van. Het vervult echter een belangrijke functie in de ondersteuning en sturing van de organisatie. En gemiddeld werkt een kwart van de beroepsbevolking in een overheadfunctie. Hoe is het dan mogelijk dat dit organisatieonderdeel zo onbekend en onbemind is?

In ‘Heeft iemand de overhead gezien?’ delen de auteurs hun fascinatie voor dit beladen onderwerp. De volgende thema’s komen daarbij aan de orde:

  • het nut van overhead;
  • de ratio achter overheadbeslissingen;
  • de factoren die de omvang van de overhead bepalen;
  • verschillen in overhead tussen sectorgenoten;
  • het benchmarken van overhead;
  • de optimale omvang van overhead.

De auteurs baseren zich op een zevenjarig onderzoeks- en adviesprogramma waaraan in totaal 1.048 organisaties deelnamen. Ze laten zien welke problemen ze tegenkwamen, presenteren de theorie en bieden een heldere en concrete methode om het overheadvraagstuk op te lossen. Deze methode is in samenwerking met de deelnemende organisaties ontwikkeld en met succes bij hen toegepast. De vele praktijkvoorbeelden maken dit boek tot een inspiratiebron voor directieleden en managers en ieder ander die voor de opgave staat om de optimale omvang van de overhead te bepalen.

Koop dit boek online