Adviseurs

Onze adviseurs

Drs. ing. Wim Fred Dil
Drs. ing. Wim Fred Dil Managing Partner +31 6 23 92 12 91

Wim Fred Dil is bedrijfskundige en heeft jarenlange ervaring als (interim)manager en organisatieadviseur. Wat hem drijft, is om te bouwen en te verbeteren door zowel naar de organisatie als naar de mensen te kijken. Welke opgave staan we voor? Welke manier van werken past daar het beste bij en wat vraagt dit van mensen? Het mooiste vindt hij als er een vertrouwensband ontstaat waarbij een integere, objectieve blik van buiten samengaat met de werkelijkheid van de organisatie.

Dr. Arno Geurtsen RC
Dr. Arno Geurtsen RC Managing Partner +31 6 14 19 28 85

Ik heb mij de afgelopen 25 jaar verdiept in governance en bedrijfsvoeringsvraagstukken bij publieke organisaties. Ik pak eens in de 5 jaar een nieuw thema bij de kop. Enerzijds zoek ik dus verdieping, maar ik wil niet blijven hangen.

Ik adviseer en ondersteun grote organisaties in ingewikkelde governance en besturingsvraagstukken. Ik doe dit niet alleen, maar in samenwerking met mijn collega’s, omdat niet alle competenties in een persoon zitten, en je kritisch op jezelf blijft als je samenwerkt met anderen.

Naast mijn adviesrol ben ik twee dagen per week wetenschappelijk en eindverantwoordelijk directeur van de regsitercontrollersopleiding (executive master finance & control). Deze opleiding zorgt ervoor dat professionals de stap naar CFO kunnen maken.

Mijn meest recente fascinatie betreft digitalisering en de invloed die dit kan hebben op organisaties. Binnenkort ga ik daarover publiceren.

 

Drs. Jeroen Wismans
Drs. Jeroen Wismans Managing Consulant 06-20936574

De rode draad in mijn carrière is organisatieversterking van publieke en maatschappelijke organisaties. De vraagstukken waar ik mij mee bezig houd, liggen op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en financiën van het lokaal bestuur, onderwijs en de not-for-profit (fondsenwervende organisaties, brancheorganisaties en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking).

Ik heb zowel in Nederland, Caribisch Nederland als Afrika gewerkt. Dat maakt dat ik een brede horizon heb en een open houding naar anderen. Ook kan ik hierdoor putten uit een grote variëteit aan ervaringen en ben ik niet snel voor één gat gevangen.

Ik vind het prettig en zinvol om een bijdrage te leveren aan organisaties die de zorg en ontwikkeling van kwetsbare mensen in de samenleving voorop stellen, m.a.w. maatschappelijk relevant zijn. Ik vul dit in door mijn nevenfuncties in besturen van maatschappelijke organisaties, maar waar het kan ook in mijn werk als consultant.

Esther Lever BCom.
Esther Lever BCom. Consultant / backoffice +31 6 22 02 59 92

Esther Lever is econoom. Ze heeft jarenlang bij grote oliemaatschappijen gewerkt en deze ervaringen in de onderwijspraktijk toegepast als docente economie. Esther is de spil van Nextthinking. Bij haar komt alles samen; van vragen tot opdrachten. Oplossend vermogen en resultaatgerichtheid is maximaal ontwikkeld bij haar. Voor ondersteuning en logistiek van onze opdrachten van essentieel belang.

Drs. Annemarie Roggeveen
Drs. Annemarie Roggeveen Managing Consultant +31 6 28414981

Het grootste deel van mijn loopbaan heb ik aan complexe vraagstukken bij diverse gemeenten gewerkt. Dat heb ik op verschillende beleidsterreinen (Werk & Inkomen, Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Wijkgericht Werken, Bedrijfsvoering en Dienstverlening) en op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) gedaan. Medio 2017 heb ik mijn actieve loopbaan bij de gemeente Zaanstad afgesloten.  Graag wil ik mijn brede ervaring inzetten om huidige professionals in het publieke domein verder op weg te helpen. Dit kan zowel op individueel als groepsniveau.  Individuele medewerkers en groepen kan ik begeleiden en ondersteunen door middel van coaching, intervisie of door oplossingsgerichte advisering op het gebied van beleid of organisatie.

Ik heb altijd veel energie gekregen van het  ondersteunen van politiek-bestuurlijke wensen en doelstellingen. Door dit met betrokken ambtenaren om te zetten in haalbare mijlpalen, ontstaat er iets waar je met elkaar trots en blij van wordt. Daarbij heb ik geleerd hoe complex dit is en dat er nooit een standaard oplossing is.

Vanuit deze positie ben ik beschikbaar om u te helpen en te ondersteunen.

MEd. B. Indra Balwant Gir
MEd. B. Indra Balwant Gir Consultant

Ik heb een onderwijsachtergrond, die ik combineer met  bestuurlijke activiteiten. Gedurende mijn loopbaan heb ik gemerkt dat diversiteit een onderwerp is geworden dat steeds nadrukkelijker de aandacht moet krijgen. Wij zijn een multi-cultureel land, maar weten onvoldoende van elkaar om ervoor te zorgen dat wij op alle niveaus in een organisatie beslissingen nemen waar het multi culturele aspect goed is doordacht. Hoe vaak zien wij dit aspect in een aanbiedingsblad voor een bestuurder staan, om maar eens een simpele vraag te stellen?

Ik ben er van overtuigd dat meer diversiteit in de boardroom zal leiden tot betere resultaten en meer betrokkenheid. Dat hoeft niet alleen via de bemensing, maar ook door je als bestuurder te realiseren wat diversiteit precies inhoudt voor iedereen in jouw organisatie op welk niveau dan ook. Door mijn brede achtergrond ben ik gewend bestuur en uitvoering met elkaar in contact te brengen, en er voor te zorgen dat besluitvorming ook doorleefd wordt.  Daar ligt mijn passie, en kan ik feitelijk de brug slaan tussen beiden.

Ir. Marijke van Roost
Ir. Marijke van Roost Managing Consultant +31 6 21 58 70 72

Mijn hart ligt bij het publieke domein, waar ik werk aan samenwerkingsvraagstukken. Ik adviseer en begeleid mensen en organisaties op thema’s als: positionering, governance en sturing, competenties en samenwerkingsvaardigheden. Bijvoorbeeld bij een verzelfstandiging of bij opschaling van activiteiten. De laatste maanden ben ik er achter gekomen dat ik het ook heel leuk vind om op interim-basis in een organisatie aan dit soort vraagstukken te werken.  Ik vind het boeiend om vergelijkbare organisatievraagstukken in verschillende organisaties aan te pakken; dan wordt echt duidelijk hoe mensen en processen een organisatie maken.

Drs. Bart Fiers MMC
Drs. Bart Fiers MMC Managing Consultant +31 6 55 36 47 69

Ik ben interimmanager en organisatie-adviseur met hart voor de publieke zaak. Mijn drijfveer is de resultaten en maatschappelijke effecten van overheids- en maatschappelijke organisaties te verbeteren en ik heb ruime ervaring in het (bege)leiden van complexe veranderings- en ontwikkelingsprocessen, waaronder fusies en reorganisaties en ben sterk in bedrijfsvoering. Ik kom snel tot de kern van de opgave waar de organisatie voor staat, weet samen met alle betrokkenen een visie te ontwikkelen en de stappen te zetten om de gewenste resultaten te bereiken en sluit aan bij de belevingswereld van de organisatie waarvoor ik werk.

Ik weet te verbinden en sla bruggen tussen soms conflicterende partijen. De te bereiken doelstellingen zijn daarbij steeds leidend. Ik behoud rust bij soms hectische veranderingen en weet daarmee vertrouwen te creëren bij de sleutelpersonen die bij transities betrokken zijn.

Als het maar enigszins kan geef ik ruimte en ben ik coachend, zodat managers, medewerkers en teams zich optimaal kunnen ontwikkelen. Waar nodig treed ik sturend op.

Kees Kalkman
Kees Kalkman Werving, search en ontwikkeling 06-15594835

Misschien wel het meest complexe fenomeen binnen organisaties; de mensen. Ik ondersteun organisaties en (toekomstige) medewerkers bij het vinden van een goede match in een gestructureerd werving en selectie proces. Daarnaast coach ik organisaties en medewerkers in hun groei en ontwikkeling.

Als mensen werk doen waar ze goed in zijn en waar ze warm voor lopen, dan levert dat vanzelf veel resultaat op. De goede match is dus erg belangrijk en die gaat naast kennis en ervaring over het gewenste succesvolle gedrag in de baan.

Werving en selectie | Talentontwikkeling | Coaching | Loopbaanadvies | Outplacement

Ed van den Berg MBA
Ed van den Berg MBA Senior Consultant +31 6 41 73 67 40

Doorgewinterde (interim) manager /directeur / controller / (financieel) manager en adviseur (sjamaan) op alle niveaus, voor overheden, verenigingen/stichtingen, onderwijs e.a. en toezichthouder. Analyseert snel, geeft richting aan mogelijke oplossingen voor organisatieverbetering en bedrijfsvoering. Praat makkelijk en kan goed een groep voorzitten of begeleiden. Meerdere ervaringen met veranderkundige opstellingen in complexe publieke (zeer) grote organisaties. Ervaring en geschoold in projectmanagement, verander-, samenwerkings- en organisatiekunde. Opgeleid bij Berenschot in Lean management. Luistert goed, hoort ook echt, kan (in)voelen en praten met alle lagen van de organisatie. En in staat actief change te bewerkstelligen in een snel en duurzaam tempo. Problemen worden niet uitgesteld maar direct en praktisch aangepakt, tactvol. Degelijk, betrouwbaar mensgericht.

Zijn tools: (in)voelen, praten met ‘alle lagen’ van de organisatie en diplomaat zijn. Je krijgt snel antwoord, problemen worden niet uitgesteld maar direct en praktisch opgelost. Motto: De oplossing zit in dát wat al goed gaat en het proces. En: rust, reinheid en regelmaat!

Drs. Pascale Meussen
Drs. Pascale Meussen Consultant