Adviseurs

Onze adviseurs

Drs. ing. Wim Fred Dil
Drs. ing. Wim Fred Dil Managing Partner +31 6 23 92 12 91

Wim Fred Dil is bedrijfskundige en heeft jarenlange ervaring als (interim)manager en organisatieadviseur. Wat hem drijft, is om te bouwen en te verbeteren door zowel naar de organisatie als naar de mensen te kijken. Welke opgave staan we voor? Welke manier van werken past daar het beste bij en wat vraagt dit van mensen? Het mooiste vindt hij als er een vertrouwensband ontstaat waarbij een integere, objectieve blik van buiten samengaat met de werkelijkheid van de organisatie.

Esther Lever BCom.
Esther Lever BCom. Consultant / backoffice +31 6 22 02 59 92

Esther Lever is econoom. Ze heeft jarenlang bij grote oliemaatschappijen gewerkt en deze ervaringen in de onderwijspraktijk toegepast als docente economie. Esther is de spil van Nextthinking. Bij haar komt alles samen; van vragen tot opdrachten. Oplossend vermogen en resultaatgerichtheid is maximaal ontwikkeld bij haar. Voor ondersteuning en logistiek van onze opdrachten van essentieel belang.

Dr. Arno Geurtsen RC
Dr. Arno Geurtsen RC Managing Partner +31 6 14 19 28 85

Arno Geurtsen combineert de afgelopen 20 jaar adviseren met managen. Hij is naast managing partner, toezichthouder bij verschillende onderwijs en zorginstellingen. Tevens is hij 1 dag in de week Executive Director van de postmaster opleiding Registercontroller van de Erasmus Universiteit. Arno is gefascineerd door de effecten die de digitale transitie heeft op mens en organisatie. De effecten zijn enorm, en niet voor iedereen even aantoonbaar, en toch moet men mee veranderen. Naast zijn reguliere werk, publiceert hij regelmatig in nationale en internationale tijdschriften.

Drs. Annemarie Roggeveen
Drs. Annemarie Roggeveen Managing Consultant +31 6 28414981

Het grootste deel van mijn loopbaan heb ik aan complexe vraagstukken bij diverse gemeenten gewerkt. Dat heb ik op verschillende beleidsterreinen (Werk & Inkomen, Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling, Wijkgericht Werken, Bedrijfsvoering en Dienstverlening) en op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) gedaan. Medio 2017 heb ik mijn actieve loopbaan bij de gemeente Zaanstad afgesloten.  Graag wil ik mijn brede ervaring inzetten om huidige professionals in het publieke domein verder op weg te helpen. Dit kan zowel op individueel als groepsniveau.  Individuele medewerkers en groepen kan ik begeleiden en ondersteunen door middel van coaching, intervisie of door oplossingsgerichte advisering op het gebied van beleid of organisatie.

Ik heb altijd veel energie gekregen van het  ondersteunen van politiek-bestuurlijke wensen en doelstellingen. Door dit met betrokken ambtenaren om te zetten in haalbare mijlpalen, ontstaat er iets waar je met elkaar trots en blij van wordt. Daarbij heb ik geleerd hoe complex dit is en dat er nooit een standaard oplossing is.

Vanuit deze positie ben ik beschikbaar om u te helpen en te ondersteunen.

MEd. B. Indra Balwant Gir
MEd. B. Indra Balwant Gir Consultant

Ik heb een onderwijsachtergrond, die ik combineer met  bestuurlijke activiteiten. Gedurende mijn loopbaan heb ik gemerkt dat diversiteit een onderwerp is geworden dat steeds nadrukkelijker de aandacht moet krijgen. Wij zijn een multi-cultureel land, maar weten onvoldoende van elkaar om ervoor te zorgen dat wij op alle niveaus in een organisatie beslissingen nemen waar het multi culturele aspect goed is doordacht. Hoe vaak zien wij dit aspect in een aanbiedingsblad voor een bestuurder staan, om maar eens een simpele vraag te stellen?

Ik ben er van overtuigd dat meer diversiteit in de boardroom zal leiden tot betere resultaten en meer betrokkenheid. Dat hoeft niet alleen via de bemensing, maar ook door je als bestuurder te realiseren wat diversiteit precies inhoudt voor iedereen in jouw organisatie op welk niveau dan ook. Door mijn brede achtergrond ben ik gewend bestuur en uitvoering met elkaar in contact te brengen, en er voor te zorgen dat besluitvorming ook doorleefd wordt.  Daar ligt mijn passie, en kan ik feitelijk de brug slaan tussen beiden.

Drs. Jeroen Wismans
Drs. Jeroen Wismans Managing Consulant 06-20936574

De rode draad in mijn carrière is organisatieversterking van publieke en maatschappelijke organisaties. De vraagstukken waar ik mij mee bezig houd, liggen op het gebied van strategie, bedrijfsvoering en financiën van het lokaal bestuur, onderwijs en de not-for-profit (fondsenwervende organisaties, brancheorganisaties en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking).

Ik heb zowel in Nederland, Caribisch Nederland als Afrika gewerkt. Dat maakt dat ik een brede horizon heb en een open houding naar anderen. Ook kan ik hierdoor putten uit een grote variëteit aan ervaringen en ben ik niet snel voor één gat gevangen.

Ik vind het prettig en zinvol om een bijdrage te leveren aan organisaties die de zorg en ontwikkeling van kwetsbare mensen in de samenleving voorop stellen, m.a.w. maatschappelijk relevant zijn. Ik vul dit in door mijn nevenfuncties in besturen van maatschappelijke organisaties, maar waar het kan ook in mijn werk als consultant.

Ir. Marijke van Roost
Ir. Marijke van Roost Managing Consultant +31 6 21 58 70 72

Mijn hart ligt bij het publieke domein, waar ik werk aan samenwerkingsvraagstukken. Ik adviseer en begeleid mensen en organisaties op thema’s als: positionering, governance en sturing, competenties en samenwerkingsvaardigheden. Bijvoorbeeld bij een verzelfstandiging of bij opschaling van activiteiten. De laatste maanden ben ik er achter gekomen dat ik het ook heel leuk vind om op interim-basis in een organisatie aan dit soort vraagstukken te werken.  Ik vind het boeiend om vergelijkbare organisatievraagstukken in verschillende organisaties aan te pakken; dan wordt echt duidelijk hoe mensen en processen een organisatie maken.