Wanneer overwegen om overhead uit te besteden?

Veel organisaties denken dat het uitbesteden van ondersteunende taken altijd voordelen oplevert. Het zorgt voor een kwaliteitsimpuls, dan wel het wordt efficiënter. Maar doet iedereen er nu verstandig aan om ook daadwerkelijk tot uitbesteding over te gaan?

Recent wetenschappelijk onderzoek geeft enige handvatten voor het voeren van deze discussie. Organisaties die gering van omvang zijn doen er verstandig aan om uitbesteding serieus te overwegen, vanwege hun kwetsbaarheid. Grotere organisaties kunnen hun ondersteuning beter zelf blijven organiseren.

Wat zijn kleine organisaties?

Concreet is uitbesteding aan te bevelen als er onvoldoende FTE zijn om een 100% bezetting te garanderen; dus wanneer er gaten vallen in de dienstverlening. Datzelfde geldt voor de kwaliteit van de dienstverlening. Als een ondersteuner zijn kennis niet meer up to date kan houden omwille van tijdsgebrek is het moment daar om te gaan uitbesteden.

Wat is een vuistregel?

Organisaties met in totaal minder dan om en nabij 300 FTE in dienst zijn als klein te typeren, en moeten goed kijken of zij geen onvolkomenheden in hun ondersteuning hebben. Als die er zijn, moet uitbesteding of de vorming van een shared service serieus worden overwogen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.