Voorbij de gekwantificeerde organisatie

Jarenlang zijn we in het publieke domein bezig met het vervolmaken van onze sturing. Prestatie-indicatoren, benchmarken en compliance zijn sleutelbegrippen. Het wordt echter steeds duidelijker dat ‘ meten niet langer weten’  is, dat de professional zich niet meer begrepen voelt, en dat maatschappelijke vraagstukken steeds lastiger zijn op te lossen met onze huidige manier van sturen. Zijn er alternatieven? Ja, die zijn er zeker wel, maar die moeten nog wel verder worden doorontwikkeld. De alternatieven worden gekenmerkt door meer van buiten naar binnen denken, en bedenken waarom je dingen doet, en welke waarde je wilt toevoegen als organisatie. Er zal altijd ruimte blijven voor prestatiedenken binnen de overheid, maar sommige zaken moet je anders aanvliegen. Voor de geïnteresseerden een uitgewerkte presentatie van een masterclass die laatst is verzorgd voor vertegenwoordigers van verschillende publieke organisaties. Het is de bedoeling dit thema verder uit te gaan werken. En in dit geval een uitnodiging om te reageren en te zoeken naar oplossingsrichtingen. Nederlandse publicaties over dit onderwerp zijn te vinden in het Tijdschrift Public Controlling van SDU. Ook is het een thema dat veel aandacht krijgt bij het Zijlstra Center for Public Control, Governance and Leadership van de Vrije Universiteit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.