Kleurgebruik en management rapportages

Twee weken geleden heb ik een afstudeer scriptie mogen lezen en beoordelen van een van de studenten van de opleiding tot Registercontroller van de Erasmus Universiteit. Het onderwerp betrof het gebruik van kleuren in de management rapportage. In hoeverre werkt het gebruik van kleur nu bij het beoordelen van de prestaties, als we kleuren gebruiken. Geven wij dan een ander oordeel dan wanneer wij geen kleuren gebruiken. Haar onderzoek toont aan dat er een aanwijsbaar effect is als je met kleuren groen en rood gaat werken. Het werkt versterkend ten opzichte van de situatie dat je geen kleuren gebruikt. Op zich niet verrassend, maar wel belangrijk voor de controller. Wat wil je namelijk bereiken met je management rapportage. Een sterk effect, of wil je juist een genuanceerd beeld naar voren brengen. Het zijn vragen waar je dus echt wel over na moet denken, want het gaat dus verder dan alleen een leuk kleurtje toevoegen aan de rapportage.

Aan de scriptie wordt binnenkort een artikel gewijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.