De week van de AVG

Er kan niet aan ontkomen worden; deze week is het toch de week van de AVG. Iedere organisatie is in meer of mindere mate doende om de wetgeving daaromtrent op een correcte wijze in te voeren, zodat wij allemaal voldoen aan de door de wetgever opgelegde eisen.

Natuurlijk heeft de wet zijn voordelen, en Nederlanders zijn geneigd de wet ook naar eer en geweten door te voeren; tegelijkertijd leidt de implementatie van de wet tot een enorme verzwaring van de administratieve lasten, en tot een aanzienlijke toename van de bureaucratie.

Als ik zie hoeveel tijd en energie bedrijven en instellingen ineens moeten steken in het om toestemming vragen aan alle mensen om bepaalde gegevens te mogen gebruiken, dan vrees ik voor een behoorlijke toename van de indirecte tijd bij bedrijven.

Daarnaast worden bepaalde werkprocessen wel heel erg bemoeilijkt, neem alleen al alle gegevens die zijn verzameld rondom de medische gesteldheid van een individu. Natuurlijk moet dat beschermd worden, maar nu is er wel een heel circus omheen gebouwd.

Tegelijkertijd hebben wij de afgelopen allemaal (als whats app gebruikers) ingestemd met de nieuwe algemene voorwaarden, waardoor onze whats app gegevens gekoppeld kunnen gaan worden met de Facebook gegevens die we hebben. Volgens mij zijn dat ook inbreuken op de privacy, waar we echter helemaal niets tegen kunnen en willen doen.

Kortom we moeten netjes omgaan met de privacy van het individu, maar we moeten ook niet vergeten wat de intentie van het verzamelen van gegevens is; is dat geld verdienen (Facebook) dan wel iemand genezen (de zorg) Dat maakt een groot verschil, en zou voortaan meegenomen moeten worden in wet en regelgeving. Want nu is geen van beide geregeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.