Cultuur, fusie, kosten en opbrengsten

Dat verschillende organisatieculturen niet altijd matchen is geen onbekend onderwerp voor velen. De laatste weken wordt duidelijk dat gefuseerde organisaties niet altijd het maximale voordeel kunnen behalen uit de samenwerking. Dan kan je direct kijken naar het missen van financiële voordelen doordat bijvoorbeeld ‘back offices’ niet samengevoegd kunnen worden, maar het kan ook zo zijn dat een gefuseerde organisatie niet tot adequate besluitvorming kan komen door verschillende inzichten en belangen.

Is dat nu iets nieuws?

Eigenlijk niet. Als vanuit wetenschappelijk perspectief wordt gekeken naar dit onderwerp dan is er best wel een breed kennisdomein voorhanden waar gefuseerde organisaties hun voordeel mee kunnen doen. Daaruit blijkt dat het belangrijk is om rekening te houden met culturele verschillen tussen de organisaties, maar ook de noodzaak die men heeft om samen te werken en de behoefte die er is om toch een bepaalde mate van autonomie te handhaven. De nuance die door deze inzichten wordt verschaft heeft ermee te maken dat men gerichter gaat nadenken over het al dan niet samenvoegen van bepaalde onderdelen. Het kan in voorkomende gevallen slimmer zijn om alleen beperkte onderdelen samen te voegen, dan te streven naar een complete integratie.

En dat is relevant voor de financial. In de aanloop naar een fusie/overname is het dus van wezenlijk belang vast te stellen in hoeverre deze zal kunnen slagen. Dit bepaald namelijk de mogelijke opbrengsten die deel uitmaken van de business case. Het moge duidelijk zijn dat bepaalde opbrengsten en kosten soms wel deel uit mogen maken van de business case en in andere gevallen weer niet. Kortom, een goede assesment voordat men gaat fuseren kan veel duidelijkheid verschaffen over de netto-opbrengsten die men zal kunnen realiseren.

Geïnteresseerden kunnen via Scholar zoeken op ‘integratie approaches and Mergers’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.