De controller in transitie. Deel I: Andere informatie voor besluitvorming

Inleiding

Het wordt steeds duidelijker dat de controller van nu niet hetzelfde werk zal doen als de controller over 5 jaar. Wat er gaat veranderen, en hoe, staat centraal in deze post. Wat wij beschrijven zien wij reeds bij grotere organisaties zowel in het private als het publieke domein. Als u wilt reageren; Bijdragen van derden, dan wel reacties en discussie worden op prijs gesteld.

Wat voor soort informatie is de komende jaren nodig bij besluitvorming?

Waren wij gewend aan integrale financiële overzichten en prestatie-indicatoren, technologische ontwikkelingen zorgen voor een duidelijke shift:

  • Big data

Zijn veel organisaties gewend aan het gebruiken van gestructureerde eenduidig vastgelegde data, tegenwoordig is het combineren van dit soort data met (al dan niet) minder gestructureerde data gebruikelijk. Er wordt getracht om verschillende soorten data in samenhang met elkaar te brengen zodat er verklaringen ontstaan voor het presteren van de organisatie. Ook worden bestanden van verschillende organisaties bij elkaar gehaald. Het schonen van data en het toepassen van de juiste statistische bewerking is van belang. Hoe dit in zijn werk gaat is onderdeel van een volgende blog.

  • (Meerjarige) integrale analyse van informatie

Informatie ten behoeve van besluitvorming moet gericht zijn op het samenbrengen van de meest actuele gegevens. Verklaringen en verbanden moeten duidelijk zijn, zodat het management van de organisatie weet wat het effect is van hun beslissing. Heeft een ‘terugroepactie’ effect gehad, en moeten wij dat nu dan weer doen, is een voorbeeld van dit soort informatie. Maar ook de vraag of een investering in een KKC leidt tot betere klantbeoordelingen is van dezelfde orde. Zo zijn er legio vragen, die nu veelal niet integraal worden beantwoord. We hebben het dan over het integreren en koppelen van gestructureerde en minder gestructureerde informatiebronnen, en deze met bestaande statistische technieken met elkaar in verband brengen.

  • Prescriptieve analyses

Informatie die gebruikt gaat worden voor besluitvorming zal in toenemende mate een ‘voorschrijvend’ karakter krijgen. Dat wil zeggen dat de causale verbanden tussen de verschillende soorten informatie zo helder zijn, dat nauwkeurig kan worden bepaald hoe bepaalde beslissingen gaan uitwerken. Dat is nu nog moeilijk voorstelbaar, maar zien wij echter nu al wel terug bij sites op internet die proberen zo veel als mogelijk specifiek iets voor klanten te doen. Het linken van de verschillende soorten informatie levert waardevolle informatie aan de organisatie.

En nu?

Genoemde ontwikkelingen worden door sommige organisaties al toegepast, anderen zijn ermee aan het experimenteren, en een groot aantal is nog zoekende. Kennismaken met deze ontwikkelingen kan door zelfstudie, dan wel een opleiding. De komende tijd volgen verdiepende blogs die ingaan op de genoemde thema’s rondom onder meer management accounting, administratieve organisatie, business intelligence, en procesinrichting.

 

Arno Geurtsen is per 1 juli 2017 directeur van de controllersopleiding aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is organisatie adviseur bij Nextthinking BV. Vanuit zowel de wetenschappelijke wereld als onze adviespraktijk zien wij veel ontwikkelingen en willen we via deze blogs discussie en bijdragen genereren. Om zowel te toetsen of onze ervaringen matchen met de praktijk maar ook juist om ervaringen te horen en te delen. Ook kunnen wij je verder helpen bij het zoeken naar relevante literatuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.