De controller en statistiek!?

‘De hedendaagse controller moet kennis hebben van statistische methodes’ is een opvatting die vaker wordt verkondigd. Is dat nu echt zo, of is dit de wens van een enkeling. Feit is dat controllers meer dan voorheen worden geacht modellen te ontwikkelen waarin zij min of meer voorspellen hoe de organisatie zich de komende jaren ontwikkeld. Op basis van interne en externe gegevens wordt getracht een relatie te vinden tussen bijvoorbeeld de omzet van een concept store enerzijds en anderzijds inkomen van gezinnen, bereikbaarheid van een winkel, nieuw assortiment, likes of Facebook en ga zo maar door.

Wil je als controller daar iets betekenisvol over kunnen melden, dan moet je wel kunnen beoordelen of een verband zinvol zal zijn, en hoe het verband er dan uit zal zien.

Te vaak wordt gedacht dat eenvoudige statistiek (beetje rekenen) wel volstaat. Dat is niet het geval. Echter, je hoeft het als controller niet allemaal zelf te kunnen, maar je moet wel kunnen beoordelen of iemand aan het toveren is met cijfers, of dat men echt serieus bezig is.

Vanuit die optiek is het toch wel handig om kennis te hebben van statische technieken, rondom regressie. correlatie en ga zo maar door. Het is lastig om deze kennis te vergaren omdat de meeste statistische leerboeken ervan uit gaan dat je het ook allemaal zelf moet kunnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.