Ethiek en data

Op dit moment ben ik druk doende om het openingssymposium van 30 augustus van ESAA voor te bereiden. U zult begrijpen dat wij het thema digitalisering bij de kop pakken. Alleen niet de ‘standaard’ invalshoek. Wij gaan het onder meer hebben over ethische vragen rondom data. Zoals iedereen weet spelen dit soort vragen op dit moment volop. Het gebruik van algoritmen door organisaties als Facebook, het gebruiken van data om bepaald gedrag te voorspellen door andere organisaties. Vaak wordt ook nog het afschrikwekkend voorbeeld van China gebruikt, als wordt gekeken naar de privacy.

Duidelijk is wel dat wij op dit moment al regelgeving hebben over privacy. Wat nog ontbreekt is een discussie over de ethische grenzen van het inzetten van data door organisaties. Een van onze key note speakers die dit onderwerp gaat behandelen (Paul van Geest) wist ons reeds te melden dat er al wel een debat over ethische vragen rondom robotica plaatsvindt. Mede op instigatie van grote tech-bedrijven.

Het debat over het gebruik van data is nog niet zo ver. Het beantwoorden van vragen wanneer je wel data gaat gebruiken, hoe je ze gaat gebruiken, en wanneer niet is klaarblijkelijk minder aantrekkelijk. Wij worden er mee geconfronteerd en in beperkte mate wordt er op dit moment vanuit de wetenschap al wat mee gedaan. Natuurlijk wel wat betreft de privacy, maar niet wanneer je een bepaalde grens over gaat bij het gebruik.

Wij zijn dan ook erg benieuwd wat onze eerste stappen gaan opleveren, en nodigen iedereen uit om te reageren. Heeft u reeds zicht op dit soort discussies, dan houden wij ons aanbevolen

Nieuwe collega’s

De afgelopen twee maanden hebben wij twee nieuwe collega’s mogen verwelkomen. In de eerste plaats Jordy Ouwehand. Hij is stagiair en richt zich hoofdzakelijk op business intelligence en informatievraagstukken.

Daarnaast maakt Jeroen Wismans per 1 maart deel uit van ons team. Jeroen is een zeer ervaren consultant in het publieke domein, en richt zich hoofdzakelijk op governance en bedrijfsvoeringsvraagstukken. De komende tijd gaat Jeroen zijn adviespraktijk weer starten.

Wij wensen beiden een heel prettige tijd bij Nextthinking

Arno Geurtsen
Wim Fred Dil