De controller als data scientist?

De financiƫle professional moet mee in de data-revolutie lees ik in veel publicaties . Ik kan deze gedachte heel erg ondersteunen, alleen is de vraag niet zozeer of de professional mee moet in de data-revolutie, maar hoe.

Data gestuurd werken is en wordt de toekomst lijkt het. Ik denk dat dit ook zo is. Bedrijven zijn volop bezig om data te gebruiken bij besluitvorming in hun organisatie. Zij verzamelen data, zorgen ervoor dat de juiste data worden gebruikt, en proberen in ieder geval het verleden te gebruiken, en als zij dit voldoende begrijpen, is er ook ruimte om naar de toekomst te gaan kijken met dezelfde data.

Een klein deel van de organisaties is al in staat om gestructureerde interne data te koppelen aan minder gestructureerde externe data. Let op; dit is een klein deel van de organisaties.

Tenslotte zijn organisaties ook bezig met het onderwerp datavisualisatie, waarbij niet zozeer de inhoud, als wel de vorm centraal staat.

En dan nu de rol van de controller. Wat moet de controller nu allemaal?

Laten we beginnen te stellen dat de controller niet de grote initiator is achter het hele verhaal van data-analyse. Het is een ontwikkeling die duidelijk uit de IT-hoek komt. De controller, als ondersteuner bij besluitvorming kan echter handig gebruik maken van de mogelijkheden die hem worden aangereikt.

Degenen die namelijk bezig zijn met voornoemde onderwerpen, zijn namelijk data scientists, dan wel informatie architecten, en niet zozeer de controllers. De data scientists kunnen vervolgens ook bepalen wat wel en niet interessant is voor het management om te gebruiken, en dus beschikbaar gesteld te krijgen.

De controller moet in dit hele proces een rol spelen, en wel door zich te concentreren op vraagarticulatie, en op de betrouwbaarheid van de data. Het zijn twee onderwerpen waar de controller weet van moet hebben, wil hij zijn rol als informatieverschaffer, business partner, van het bestuur waar maken.