Moet een controller kunnen boekhouden?

Data analyse, business intelligence, blockchain, IT-governance; het zijn onderwerpen die de hedendaagse business controller moet snappen. Wat wel eens wordt vergeten is dat de controller echter ook verstand moet hebben van boekhouden. Niet het rechttoe rechtaan boekhouden, maar wel de onderlinge verbanden die aanwezig zijn in de waardeketen.

Waarom?

De boekhouding kent tegenwoordig veel journaalposten die automatisch gegenereerd worden. Feitelijk wordt de omvang van het werkkapitaal daarmee automatisch bepaald. En daar loop je als organisatie een risico. Wat is de stand van de verplichtingen, hoeveel posten staan er nog open, wat moeten we precies betalen, en wanneer is dit te verwachten. Ik merk in mijn praktijk dat de business controller dit moet begrijpen om de managers die hij adviseert uit te leggen wat te doen en wat niet te doen. Als je een boekhouding niet doorgrondt, kan je die ook niet uitleggen.

Maar er is nog een heel belangrijke reden. In het jaarwerk van de accountant is de totstandkoming en de omvang van de voorzieningen een belangrijk issue. Daar moeten tegenwoordig position papers over worden geschreven. De voorzieningen hebben behoorlijke resultaat effecten, en alleen al daarom moet de controller weten hoe dit allemaal precies uitwerkt. De controller moet voldoende tegenwicht kunnen bieden aan de externe accountant.

Kleurgebruik en management rapportages

Twee weken geleden heb ik een afstudeer scriptie mogen lezen en beoordelen van een van de studenten van de opleiding tot Registercontroller van de Erasmus Universiteit. Het onderwerp betrof het gebruik van kleuren in de management rapportage. In hoeverre werkt het gebruik van kleur nu bij het beoordelen van de prestaties, als we kleuren gebruiken. Geven wij dan een ander oordeel dan wanneer wij geen kleuren gebruiken. Haar onderzoek toont aan dat er een aanwijsbaar effect is als je met kleuren groen en rood gaat werken. Het werkt versterkend ten opzichte van de situatie dat je geen kleuren gebruikt. Op zich niet verrassend, maar wel belangrijk voor de controller. Wat wil je namelijk bereiken met je management rapportage. Een sterk effect, of wil je juist een genuanceerd beeld naar voren brengen. Het zijn vragen waar je dus echt wel over na moet denken, want het gaat dus verder dan alleen een leuk kleurtje toevoegen aan de rapportage.

Aan de scriptie wordt binnenkort een artikel gewijd.