Naar een andere Registercontroller bij de Erasmus Universiteit

De afgelopen weken ben ik samen met collega’s, alumni en bedrijven bezig geweest met het opzetten van een nieuw opleidingsprogramma voor de Registercontroller van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Natuurlijk is de opleiding permanent bezig om haar programma op onderdelen aan te passen, maar wij vonden het nu tijd om wat fundamenteler naar het programma te kijken.

In de eerste plaats hebben wij besloten dat wij een brede opleiding willen zijn. De combinatie van studenten van grote corporates, kleinere bedrijven en de overheid leidt tot zoveel onderlinge discussies en begrip, die de studenten als verrijkend ervaren.

Daarnaast gaan wij onze studenten opleiden tot business controller. Dat wil zeggen dat zij de organisatie waarin zij werken gaan ondersteunen bij het nemen van besluiten, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van toekomstgerichte informatie. De controller is niet alleen meer een financial.

Daarnaast moet onze business controller verstand hebben van alle innovaties op het gebied van digitalisering, ICT en procesinrichting, en moet hij een leidende rol spelen bij het interpreteren en gebruiken van data. Ook speelt onze business controller een cruciale rol bij het beheer en optimaliseren van de inzet van geld en middelen.

De business controller is een gedegen gesprekspartner van de externe accountant, maar is geen expert op het gebied van verslaglegging.

De business controller weet dat organisaties in een zeer dynamische omgeving opereren, en zorgt ervoor dat control een cruciale rol speelt in het strategieproces, waarbij de tekentafel niet meer centraal staat.

Ook beschikt een business controller over scherpe vaardigheden om zijn rol waar te maken. Dat betekent dat wij op basis van competentieprofielen gericht hieraan gaan werken.

Vooral degenen die al een controllersopleiding hebben gevolgd, zullen merken dat de keuzes die wij hebben gemaakt een verschuiving teweeg brengen in het programma. Wij kiezen bewust voor één richting, voegen innovaties toe aan ons programma, en nemen afscheid van bepaalde tradities. Nu de komende maanden verder uitwerken tot een mooi en evenwichtig programma.