Block chain in het onderwijs

In mijn huidige functie is het niet meer dan logisch dat ik mij bezig hou met de mogelijkheden die block chain denken kan hebben voor het onderwijs. Kenmerkend voor het onderwijs in Nederland is, is het gegeven dat iedere onderwijssoort op zijn eigen manier wordt gefinancierd. Veelal gebeurt dat op basis van aantallen studenten en eventueel behaalde resultaten. Dit alles kost best wel wat administratieve handelingen, want iedere instelling moet bijhouden welke studenten en leerlingen er zijn. Dat moet ook gecontroleerd worden. Ook moet worden bijgehouden of studenten en leerlingen wel toegelaten kunnen worden. Iedere instelling doet dit nu voor zichzelf, en deze gegevens worden doorgegeven aan de organisatie DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)

Wat zou block chain nu kunnen betekenen?

Stel een leerling/student heeft een onderwijspaspoort dat is gekoppeld aan zijn BSN. Alle gegevens van een onderwijsinstelling, maar ook persoonlijke gegevens kunnen aan dit paspoort worden toegevoegd. Op basis van die gegevens kan een instelling worden gefinancierd, maar kan ook worden bekeken of een leerling/student door kan stromen naar een volgende onderwijsinstelling. Ook kan bekeken worden of er sprake is van studiefinanciering. Hij of zij komt met zijn gegevens aan de poort, en er worden weer mutaties/gegevens toegevoegd. Op die manier ontstaat een logische ketting van gegevens van partijen die onafhankelijk van elkaar gegevens toevoegen. Natuurlijk moet er ook gecontroleerd worden, maar dat is in te bouwen. Wat in ieder geval niet meer hoeft is het tranformeren van de gegevens van de ene instelling naar de andere. De gegevens zijn makkelijker beschikbaar.

Er is veel analogie met de OV-chip, en ik denk dan ook dat dit zeker een interessant idee kan zijn voor het onderwijs. Vanuit wetenschappelijke hoek is hier ook al naar gekeken door Amerikaanse onderzoekers. Zij komen tot de conclusie dat dit een van de meest bruikbare toepassingen zal zijn.