Oorzaak en gevolg

Heel vaak krijg ik de opmerking dat het voor publieke organisaties lastig is om een relatie te leggen tussen een extra inspanning (in mensen of in geld) en het resultaat dat het oplevert. Veelal omdat er sprake is van een ‘totaal andere omgeving’ en omdat er veel meer factoren zijn die van invloed zijn op het resultaat.

Natuurlijk is dit juist, en dat zal niemand betwisten. Toch is er ten gevolge van het aanwezig zijn van aanzienlijke hoeveelheden data de mogelijkheid om een zogenaamd ‘level playing field’  te creëren. Alle verstorende factoren (omvang, sociale structuur, fysieke omgeving, leeftijdsopbouw, etcetera) kunnen tegenwoordig worden meegenomen in het samenstellen van groepen van gelijkende organisaties. Je krijgt dan eigenlijk organisaties die ongeveer gelijk zijn. Hoe dat werkt was ingewikkeld, maar is nu goed mogelijk.

Vervolgens heb je het probleem dat een bepaald resultaat natuurlijk nooit door één  actie wordt bepaald. Ook daar kan je bij voldoende vergelijkingen opeens verrassend resultaat boeken, vanwege dit gelijke speelveld.

En zo komt het moment dat oorzaak en gevolg voor publieke organisaties ook daadwerkelijk betekenis gaat krijgen steeds dichter bij